BEAR CREATIVE SCHOOL

นักเรียนของ BEAR มาจากเส้นทางที่แตกต่าง มีภูมิหลังที่หลากหลาย แต่ทุกคนมีเป้าหมายหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือความต้องการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำงานที่ตัวเองรัก สิ่งนี้เองที่กลายมาเป็นปณิธานสูงสุดของสถาบัน นั่นก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนทุกคนได้ขยับเข้าใกล้ความฝันของตัวเองมากขึ้น ...ใกล้ขึ้น เราพร้อมจะผลักดันสิ่งนั้น...จนกระทั่งมันกลายเป็นความจริง

360B1281.jpg

" ในสายงาน Animation มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกว่าสามสิบอาชีพ
คุณรู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วส่วนไหนของมันที่คุณชอบที่สุด?
เช่นเดียวกับสายงานด้าน Graphics และ Post-Production

คุณรู้จักตัวเองดีพอแล้วหรือยัง? "

blue.png
 

นักเรียนทุกคนจะได้ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของในแต่ละแขนง ตลอดจนค้นพบว่าตนเองนั้นมี passion กับอาชีพไหนในสายงานแต่ละประเภท ซึ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะทำให้นักเรียนแต่ละคนขยับตัวเองได้เข้าไปใกล้กับความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ มากที่สุด ซึ่งหมายถึงความสามารถที่จะไล่ตามความฝันของตนเองและทำให้มันกลายเป็นอาชีพจริงๆ

 

ความสำเร็จของ BEAR คือการที่นักเรียนของเราเมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งในวงการนักออกแบบกราฟิก วงการอนิเมชัน หรือแม้แต่วงการโปรดักชันประเภทต่างๆ แม้แต่ผลงานของนักเรียนของ BEAR ในระหว่างคลาสบางชิ้นก็ถูกนำไปใช้ในชิ้นงานจริง ทั้งงานในรูปแบบคอมเมอร์เชียล และในรูปแบบของธุรกิจที่ไม่แสวงผลกำไร