ADOBE LIGHTROOM

LR_Cover-01.png

ราคา : 18,000 บาท

เรียนวันที่ 19 ส.ค. 61 - 9 ก.ย. 61
ทุกวันอาทิตย์ 9.00 - 13.00 น.

สอนโดย : ณัฐพล จิรัตนอินทานนท์

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ช่างภาพในปัจจุบันจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งภาพเพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายและมีความต้องการเฉพาะด้านบนทุกแพลตฟอร์มการใช้งาน หลักสูตร Adobe Lightroom ของ BEAR สร้างขึ้นจากประสบการณ์การทำงานที่บ่มเพาะมาเกือบ 20 ปีของช่างภาพมืออาชีพ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น

นักเรียนแต่ละคนจะได้ทดสอบทั้งการถ่ายภาพจริงทั้งใน และนอกสถานที่ ด้วยสไตล์ภาพที่บอกเล่าเรื่องราวและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายแนวสตรีทไลฟ์สไตล์ ภาพถ่ายบุคคล ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับเรียนรู้การปรับภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom และโปรแกรมการแต่งภาพสำหรับมืออาชีพอื่นๆ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละโปรแกรมเพื่อค้นหาสไตล์การทำงานที่เหมาะกับตัวเอง