ชั้น 5 อาคารเอเชีย  (ตึกจอดรถโรงแรมเอเชีย)

294/1 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

ติดรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี (ทางออก 3)

จอดรถที่อาคารเอเชีย  ประทับตรา จอดฟรี 3 ชั่วโมง

 

โทรศัพท์ / FAX : 02-215-3509

โทรศัพท์มือถือ : 097-954-6661

E-mail : info@beartheschool.com

LINE : @beartheschool

Facebook : beartheschool

Instagram : beartheschool

 

Have a question? Ask us!

Name *
Name
blue.png