MAP_2019.png

ชั้น 5 อาคารเอเชีย  (ตึกจอดรถโรงแรมเอเชีย)
294/1 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี (ทางออก 3)
จอดรถที่อาคารเอเชีย ประทับตรา จอดฟรี 3 ชั่วโมง

โทรศัพท์ : 02-215-3509
โทรศัพท์มือถือ : 097-954-6661
E-mail : info@beartheschool.com
LINE : @beartheschool
Facebook : beartheschool
Instagram : beartheschool

 

Have a Question? Ask us!

Name *
Name
blue.png