IMG_2429.jpg
 

เราชอบความอบอุ่น เป็นกันเอง เหมือนกับที่เราชอบการออกแบบสร้างสรรค์ ดังนั้นเราจึงออกแบบให้บรรยากาศการเรียนการสอนตลอดจนห้องเรียน หรือพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ใน BEAR ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศของความเป็น Creative Community ที่มีความเป็นครอบครัว ความเป็นพี่น้อง และความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถนั่งเอนตัวบนโซฟานุ่มๆ ไปพร้อมกับทำงานออกแบบดีๆ สักชิ้น หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานซึ่งมีความหลากหลายเป็นอย่างมากระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนกับครูผู้สอน

เพราะเราอยากให้นักเรียนทุกคนรักงานออกแบบสร้างสรรค์แบบที่เรารัก

เพราะเรารักนักเรียนทุกคนเหมือนกับที่เรารักพี่น้องในครอบครัวของเรา

 
 
 
 
black-bg-01.png
 

+ INTERMEDIATE +

เมื่อเป็นโปรแกรมด้านครีเอทีฟ การเรียนการสอนของ BEAR จึงถูกออกแบบขึ้นมาบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์ ไม่ใช่การท่องและจำ หรือศึกษาเครื่องมือเรียงไปทีละประเภทจนครบ แต่จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการคิดและทำความเข้าใจถึงหัวใจและโครงสร้างของชิ้นงานทั้งหมด ทั้งยังรู้จักต้องประยุกต์ให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทุกหลักสูตรให้ความสำคัญกับตัวนักเรียนมากกว่าการเรียนรู้จักเครื่องมือต่างๆ ด้วยวิธีการสอนที่มีลักษณะเฉพาะของ BEAR จะช่วยให้การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย สนุก และสร้างสรรค์

 

+ ADVANCED +

เป้าหมายของ BEAR นอกจากการเป็น Creative Community เล็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพแล้ว ก็คือการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพอยู่ในระดับการสามารถทำงานได้จริงในอุตสาหกรรมนักออกแบบสร้างสรรค์อย่างเอาตัวรอด ทุกหลักสูตรจึงเน้นไปที่การให้น้ำหนักในทุกรายละเอียดอย่างรอบคอบและพิถีพิถัน เพื่อตรวจสอบ