เราชอบความอบอุ่น เป็นกันเอง เหมือนกับที่เราชอบการออกแบบสร้างสรรค์ ดังนั้นเราจึงออกแบบให้บรรยากาศการเรียนการสอนตลอดจนห้องเรียน หรือพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ใน BEAR ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศของความเป็น Creative Community ที่มีความเป็นครอบครัว ความเป็นพี่น้อง และความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถนั่งเอนตัวบนโซฟานุ่มๆ ไปพร้อมกับทำงานออกแบบดีๆ สักชิ้น หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานซึ่งมีความหลากหลายเป็นอย่างมากระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนกับครูผู้สอน

เพราะเราอยากให้นักเรียนทุกคนรักงานออกแบบสร้างสรรค์แบบที่เรารัก

เพราะเรารักนักเรียนทุกคนเหมือนกับที่เรารักพี่น้องในครอบครัวของเรา

IMG_2138.jpg
 

วิชาในกลุ่ม CREATIVE & GRAPHIC DESIGN


วิชาในกลุ่ม MOTION GRAPHICS


วิชาในกลุ่ม PRODUCTION