มินตรา วีระวงศ์

Art Director / TBWA Thailand


ผู้อยู่เบื้องหลังการวางกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ในวงการโฆษณามากว่าสิบปี อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายทว่ามีชั้นเชิงอันเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนมีความแปลกใหม่น่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคบริโภคประเภทต่างๆ หรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบอื่นๆ มินตราสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านกราฟิกดีไซน์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระดับปริญญาโทด้านโฆษณาจาก Academy of Art University แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน มินตราเป็น Art Director อยู่บริษัท TBWA ประเทศไทย

 
BLACK.png
 
 
 
 
blue.png