ณัฏฐ์ชยกร พุฒิเมธปรดิพา

Creative Director, Motion Graphic Designer / FUUM Studio


Motion Graphic Designer และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Fuum Studio มีผลงานออกแบบด้าน Motion Graphics ทั้งในงานโฆษณาและวงการโทรทัศน์มากมาย นอกจากนี้ยังมีผลงานออกแบบวิชวลในงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆ อีกหลายชิ้น เช่น The Voice Thailand, The Voice Kids และงานคอนเสิร์ตในเครือของ Atimeshowbiz ณัฏฐชยกรจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้าน Industrial Design จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจาก Leeds University Business School ประเทศอังกฤษ

 
BLACK.png