ภาณพ  คุณวัฒน์ 

Creative Director, Motion Graphic Designer / FUUM Studio


Motion Graphic Designer เจ้าของผลงานที่ผสมผสานเทคนิค Motion Graphic แนวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภาณพเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Fuum Studio และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล Jury Awards Metro CAF 2014 จากนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาด้าน Industrial Design จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้าน Computer Arts จาก School of Visual Arts นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
BLACK.png
 
 
 
 
blue.png