พัทธมน นิศาบดี

Creative Director & Co-Founder / Passa


Creative Director มากฝีมือและผู้ร่วมก่อตั้ง ‘ผัสสะ’ Creative House ที่ฝากผลงานน่าทึ่งไว้มากมาย ผลงานการออกแบบของพัทธมนมักสื่อสารผ่านตัวอักษรและการจัดวางที่เรียบง่ายทว่าโดดเด่น ซึ่งทั้งหมด ล้วนเป็นการสื่อสารผ่านแนวคิดและความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งมีชีวิต วัตถุ และพื้นที่ได้อย่างมีมิติ น่าสนใจ สำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบนิเทศศิลป์จากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และด้านภาษาและวัฒนธรรมที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อนกลับมาสร้างสรรค์งานออกแบบที่ประเทศไทย

 
BLACK.png
 
 
 
 
blue.png