พงษ์อมร โอฬารรังสิกุล

Motion Graphic Designer / MotionHouse


ผู้ก่อตั้งบริษัท Motionhouse และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน พงษ์อมรเป็น Motion Graphic Designer ที่เชี่ยวชาญทางด้านงานประเภท Infographics และงานในรูปแบบ Commercial ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโฆษณา คอนเสิร์ต รายการโทรทัศน์ รวมไปถึง Viral Video บนสื่ออื่นๆ มากมาย สำเร็จการศึกษาด้าน Communications Design จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
BLACK.png
 
 
 
 
blue.png