ปุษยา ใบศรี 

Producer, Animator / HUAGLOM


Producer และ Head Animator บริษัท หัวกลม ที่มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณา งานมิวสิควิดีโอ และเคยร่วมงานกับ McCann Worldgroup ในตำแหน่ง Art Director ปุษยาเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งาน Info Graphic และงาน Viral Video ในรูปแบบ Animation ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สำเร็จการศึกษาจาก Multimedia Design ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 จาก Silpakorn University International College และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดล

 
BLACK.png
 
 
 
 
blue.png