P TonYai-01.png

เรืองฤทธิ์  สันติสุข

Director, Projection Mapping Artist
Duck Unit

Director ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบคอนเสิร์ตมือเก๋าของประเทศไทยอย่าง Duck Unit และ Lighting Designer ผู้ออกแบบเทคนิคแสงสีแนวใหม่ในงานคอนเสิร์ตและงานอีเวนต์ระดับประเทศ อาทิ งาน Grand Opening ของ Central Embassy, EmQuatier นอกจากนี้ยังมีผลงานแสดงที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นงาน Projection Mapping หรืองานออกแบบ Lighting ทั้งในยุโรปและอเมริกาอีกมากมาย

Instructor's Gallery


วิชาที่สอน : Projection Mapping