Infographic คืออะไร

ยุคดิจิทัล 4.0 แบบนี้ ไปที่ไหนใครๆ ก็พูดถึง Infographic กันเป็นว่าเล่น เรียกได้ว่าถ้าใครไม่รู้จักเจ้า Infographic ถือว่าเชยสุดๆ เพราะปัจจุบันการออกแบบแนว Infographic นั้นเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เฉพาะในอุตสาหกรรมการโฆษณาอย่างเคย แต่เริ่มลุกลามไปสู่อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ อีกมากมาย เรียกว่าที่ไหนมีข้อมูล ที่นั่นเรามักจะเห็นงานออกแบบภายใต้แนวคิดของ Infographic อยู่เสมอ

อธิบายง่ายๆ Infographics คือการผสมผสานระหว่าง Information และ Graphic กล่าวก็คือการค้นหาวิธีการ และสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดการกับ Data และ Information เพื่อพยายามตอบคำถามที่ว่า “เราจะสามารถสร้างข้อมูลที่ยาก และซับซ้อน ให้ดึงดูด น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย ได้อย่างไร?” และนี่แหละแนวคิดของการออกแบบในยุคสมัยนี้


01 Cover.jpg

ปัจจุบันเรามี Data จำนวนมหาศาลที่ต้องถูกแปลงให้กลายเป็น Information ในรูปแบบแผนภูมิ แผนผัง กราฟ หรือ ไดอะแกรม ทั้งแบบที่เป็นภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว ซึ่งการนำเสนอข้อมูลนั้นก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Data Visualization, Information Visualization, Statistical Graphics หรือ Information Design แต่ที่เป็นที่นิยมในวงกว้างที่สุดนั้นคงหนีไม่พ้น Infographic

ตัวอย่าง Data Visualization และ Information Visualization

ตัวอย่าง Data Visualization และ Information Visualization

ซึ่ง Infographic เป็นกระบวนการจัดการ และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ซับซ้อนให้เรียบง่าย และสามารถเข้าใจได้ด้วยภาษาภาพ ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ชอบดูรูปภาพมากกว่าอ่านตัวหนังสือ โดยเปรียบเทียบแล้วรูปภาพนั้นสามารถเล่าเรื่องได้ดีกว่าข้อความ หรือมีอำนาจในการอธิบายได้มากกว่า ไม่เพียงในแง่การสร้างความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังให้ความน่าเชื่อถือแก่ผู้นำเสนอหรือองค์กรที่ใช้ Infographic ด้วย

ตัว Infographic ที่เน้นรูปแบบการนำเสนอที่มีความน่าสนใจ

ตัว Infographic ที่เน้นรูปแบบการนำเสนอที่มีความน่าสนใจ

Infographic แสดงผลการเลือกตั้งที่ผสมผสานรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายให้สอดคล้องกับข้อมูล แม้จะเกิดจากแนวคิดหรือโครงสร้างของการผสมผสานกันระหว่าง information และ Graphic ทว่า Infographic กลับไม่จำกัดรูปแบบว่าต้องเป็น Graphic เท่านั้น

Infographic แสดงผลการเลือกตั้งที่ผสมผสานรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายให้สอดคล้องกับข้อมูล แม้จะเกิดจากแนวคิดหรือโครงสร้างของการผสมผสานกันระหว่าง information และ Graphic ทว่า Infographic กลับไม่จำกัดรูปแบบว่าต้องเป็น Graphic เท่านั้น

Infographic ที่ใช้เทคนิค 3D Render แบบเสมือนจริง

Infographic ที่ใช้เทคนิค 3D Render แบบเสมือนจริง

Infographic ที่ใช้เทคนิคภาพถ่ายบุคคลจริงๆ ในการนำเสนอ

Infographic ที่ใช้เทคนิคภาพถ่ายบุคคลจริงๆ ในการนำเสนอ

The Kantar Information is Beautiful Awards คือเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับ Infographics และ data Visualizations, Interactives และ Information Art ดูผลงานเพิ่มเติมที่    https://www.informationisbeautifulawards.com/

The Kantar Information is Beautiful Awards คือเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับ Infographics และ data Visualizations, Interactives และ Information Art
ดูผลงานเพิ่มเติมที่
https://www.informationisbeautifulawards.com/


Infographic + Motion = Motion Infographic

บางครั้ง Infographic อาจอยู่ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้เพราะภาพเคลื่อนไหวนั้นจะสามารถกระตุ้นความสนใจได้มากกว่าภาพนิ่ง และบางครั้งข้อมูลมีความซับซ้อนสูง อาจไม่สามารถอธิบายด้วยภาพนิ่งเพียงภาพเดียวได้ ภาพเคลื่อนไหวจึงสามารถมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ รวมทั้งเทคนิค และลูกเล่นอื่นๆ ทั้งด้านภาพ และเสียงจะสามารถดึงดูดความสนใจผู้รับชมได้มากกว่า

ลักษณะการให้ข้อมูลในรูปแบบที่มีเคลื่อนไหวนี้ จะมีตั้งแต่การใช้รูปแบบที่ไม่ซับซ้อนอย่าง Gif Animation ไปจนถึงแบบที่มีความซับซ้อนอย่าง Motion Infographic ที่ได้รับความนิยมที่สุด ไล่ไปจนถึง 3D Animation หรือภาพถ่ายทำจริง (Like Action) หากกล่าวโดยสรุป คือ Infographic เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งหมดทั้ง 2D, 3D Animation รวมทั้ง Motion Graphics นั่นเอง

Infographic ของ World Economic Forum เพื่อนำเสนอข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้

Infographic ที่นำเสนอประวัติของ Morton Salt Girl ในวาระครบรอบ 100 ปี


Infographic + Interactive

ด้วยจุดเด่นของ Website ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Hyper Link ที่ขยายข้อมูลไปได้แบบหลายทิศทาง ซึ่งบางครั้ง Infographic ที่มีความซับซ้อน และมีรายละเอียดมาก จำเป็นต้องมีการคำอธิบายเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่นผลงานของ Animagraffs (https://animagraffs.com/) บริษัทที่รับสร้าง Infographic แบบ Interactive โดยเฉพาะ

ผลงานของ Animagraffs    https://animagraffs.com/

ผลงานของ Animagraffs https://animagraffs.com/

เมื่อข้อมูลที่ยาก และมีความซับซ้อน การเลือกใช้ Infographic ในการนำเสนอจะช่วยดึงดูดความสนใจ รวมทั้งทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น 

กล่าวก็คือสำหรับการทำงานในรูปแบบของ Infographic แล้ว นักออกแบบจะให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงเลือกเทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับเนื้อหา เพราะหาก Infographic มีเพียงความสวยงามแต่ผู้ชมไม่สามารถเข้าใจ หรือตีความผิดพลาด Infographic นั้นก็จะไม่มีประโยชน์ และจะเป็นเพียงผลงานที่มีรูปแบบเป็น Graphic หรือ Motion Graphic ที่มีแค่เพียงความสวยงาม แต่ไม่ได้ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลอะไรเลย

Vox Atlas เป็นซีรีส์สารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอด้วย Infographic ได้อย่างน่าสนใจ

Infographic อธิบายเกี่ยวกับ Bitcoin ของ Bloomberg

เมื่อพูดถึง Infographic เราอาจจะนึกถึงข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอด้วย Graphic ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว Infographic นั้นไม่ใช่เรื่องของสไตล์การออกแบบ แต่เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลซึ่งถือเป็นงานออกแบบแขนงหนึ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด เพราะต้องอาศัยความเข้าใจข้อมูลอย่างถูกต้อง ลึกซึ้ง จึงจะนำเสนอออกมาได้ วิธีการนำเสนอข้อมูลแบบ Infographic มีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่แสนเร่งรีบ เพราะนอกจากจะทำให้ลดทอนเวลาในการทำความเข้าใจแล้ว การออกแบบ Infographic ที่ดียังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวลูกค้าซึ่งเป็นเหมือนผู้ให้ข้อมูล และแน่นอนที่สุดว่าย่อมส่งผลดีไปที่ตัวนักออกแบบเช่นกัน


อ้างอิง
https://www.informationisbeautifulawards.com/

-
Contributor : Akkharaphon Dantonglang