Typography อาวุธลับสำคัญของงาน Motion Graphics

ในปีที่ผ่านมาผลงาน Title ของซีรีส์เรื่อง Stranger Things สามารถคว้ารางวัลใหญ่จาก Emmys Award ในสาขา Best Main Title Design หรือในงาน Galaxy Unpacked 2019 ที่การนำเสนอได้สร้างความฮือฮาจากคนทั่วโลก หากดูจากผลงานทั้งสองจะพบว่า Typography คือ อาวุธลับสำคัญที่ทีมนักออกแบบเลือกใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการออกแบบที่ชัดเจน จนผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้ชมทั่วโลก

Cover-01.png

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ Typography ในงาน Motion Graphics ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน และตรงไปตรงมาของการใช้ตัวอักษร หรือข้อความ ผ่านพื้นฐานการรับรู้ที่เราคุ้นเคยอย่างเช่น การอ่าน นอกจากหน้าที่ในการเพิ่มความสามารถในการอ่านผ่านภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว Typography ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความงาม และน่าสนใจให้กับตัวผลงานนั้นๆ ด้วย ซึ่งวันนี้ BEAR จะขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้ Typography ในผลงานรูปแบบต่างๆ จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร เชิญติดตามกันได้เลย

ตลอดทุกช่วงเวลาในการนำเสนอของงาน Galaxy Unpacked 2019 นั้น Typography ได้มีส่วนสำคัญ ทั้งการให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวผลิตภัณฑ์ และยังเป็นองค์ประกอบ (Design Element) ของ Animation เพื่อสร้างความต่อเนื่องของการนำเสนอภาพรวมตลอดทั้งงาน


Typography in Motion

จากจุดเริ่มต้นของ Typography ในงาน Motion Graphics ที่กำเนิดมาจากการสร้าง Title ให้กับภาพยนตร์ในยุคแรกๆ นักออกแบบก็จะนำกราฟิกจากโปสเตอร์มาพัฒนาให้สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยนักออกแบบที่เป็นตำนานในยุคบุกเบิกอย่าง Saul และ Elaine Bass หรือแม้กระทั่ง Kyle Cooper ตำนานในยุคถัดมา ผลงานส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้ Typography เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างผลงาน Motion Graphics 

Saul Bass นักออกแบบกราฟิกที่ทำงานออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์โดยเป็นหนึ่งในคนแรกๆ ที่สร้าง Main Title สำหรับช่วงแนะนำภาพยนตร์ โดยวิธีการที่ Saul Bass และภรรยา Elaine Bass ได้ร่วมกันสร้าง ภาพเคลื่อนไหว นอกจากนำภาพกราฟิกมาใช้แล้ว ยังให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ Typography เป็นองค์ประกอบสำคัญของผลงานแทบทุกชิ้น โดยมีผลงานคลาสสิกอย่าง The Man with the Golden Arm, Anatomy of Murders หรือ Psycho

จากผลงาน Main Title ภาพยนตร์เรื่อง Se7en ของ Kyle Cooper เป็นหนึ่งในผลงานออกแบบที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในศตวรรษที่ 20 และกลายมาเป็นงานคลาสสิกตลอดกาลสำหรับวงการ Motion Graphics ถึงแม้ผลงานของ Kyle Cooper จะไม่ได้อิงกับการใช้กราฟิกจากโปสเตอร์เหมือนกับ Saul Bass แต่เขาจะใช้ภาพจากฟุตเทจ การขุดฟิล์ม ประกอบกับการสร้าง Typography ขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงปัจจุบัน Kyle Cooper ยังคงให้ความสำคัญกับ Typography เป็นอย่างมาก


ต่อไปเราขอนำเสนอตัวอย่าง Typography ในงาน Motion Graphics ประเภทต่างๆ ซึ่งในงานแต่ละประเภทนั้นจะมีวัตถุประสงค์ในการนำ Typography ที่แตกต่างกันมาใช้ เช่น งานบางประเภทอาจใช้ Typography เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของการออกแบบ ในขณะที่บางงานอาจใช้ Typography เพื่อให้เป็นการให้ข้อมูลที่สำคัญ ส่วนตัวอย่างจะเป็นอย่างไรนั้น เชิญติดตามกันได้เลย

 

Title Design

เนื้อหาหลักๆ ของ Title Design คือ การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้าง ก่อนนำเข้าสู่ภาพยนตร์ หรือซีรีส์ การออกแบบผลงานส่วนนี้ให้มีความน่าสนใจ นอกจากงานด้านภาพแล้ว ส่วนของข้อความก็มีความสำคัญเช่นกัน จนบางครั้งกลายเป็นองค์ประกอบหลักทางการออกแบบ หรือ Design Element ของชิ้นงาน จากตัวอย่างผลงานของ Imaginary Forces บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการใช้ Typography สำหรับงานด้าน Motion มากที่สุดบริษัทหนึ่ง

 

Broadcast Design

การออกแบบ Motion Graphics สำหรับช่องทาง TV หรือ Online Streaming ต่างๆ การใช้ Typography จะถูกวางอย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ Branding โดยจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแต่ละช่อง การใช้ Typography ในงาน Broadcast Design จะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสาร และมีการเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูล โดยเน้นที่ความของชัดเจนของข้อมูลเป็นสำคัญ

 

Presentation / Infographics Design

งาน Motion ประเภทนี้จะเน้นการนำเสนอข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ซึ่ง Typography จะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การอธิบายภาพให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การผสมผสานกับฟุตเทจที่ถ่ายทำขึ้นมาจริง (Live Action) หรือการสร้างภาพกราฟิกขึ้นมาทั้งหมด

 

Lyric Music Video

Motion Graphics รูปแบบนี้ เป็นการนำเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งของ Music Video โดยเน้นการสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดความสนใจของผู้ชมขณะที่รับฟังเพลง มากกว่าการแสดงเนื้อเพลงเป็นตัวอักษรธรรมดา


จากตัวอย่างผลงานข้างบน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ Typography ที่มีต่องานด้าน Motion Graphics ซึ่งจะแตกต่างจากงานด้าน Graphics Design เพราะจะต้องคำนึงเรื่องของช่วงเวลา (เนื่องจากเป็นภาพเคลื่อนไหว) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอนั้นจะมีระยะเวลาที่ชัดเจนเป็นตัวกำหนด

โดยหลักการ Typography ในงาน Motion Graphics นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับงาน Graphic Design อยู่พอสมควร แต่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไรนั้น ฝากติดตามกันในตอนต่อไปด้วยนะครับ

-
Contributor : Akkharaphon Dantonglang