10 Video Edit.png

ราคา : 15,000 บาท

เรียนวันที่ 21 ก.ย. - 19 ต.ค. 62
(5 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง)
ทุกวันเสาร์ 13.00 - 18.00 น.

สอนโดย : ศราวุฒ กวีธรรมวงษ์

เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากสำหรับคนทั่วไป แม้แต่โทรศัพท์มือถือก็สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงได้แล้ว การตัดต่อก็เช่นกัน ปัจจุบันคอมพิวเตอร์พื้นฐานก็รองรับการตัดต่อได้ค่อนข้างลื่นไหล ดังนั้นการที่คุณจะตัดต่อคลิปสนุกๆ หรือสร้างหนังสั้นสักเรื่องไว้แชร์ดูหมู่เพื่อนๆ หรือแม้แต่การทำวิดีโอเพื่อโปรโมตสินค้าตัวเองนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

หลักสูตร Editing ของ BEAR นั้นครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีและหลักการสำคัญๆ ทั้งหมดของการตัดต่อ ช่วยให้คุณสามารถตัดต่องานตั้งแต่งานระดับสมัครเล่น ไปจนกระทั่งถึงงานในระดับมืออาชีพ โดยนักเรียนทุกคนจะได้ฝึกงานจากโจทย์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโฆษณา MV หนังสั้นหรือ Viral Video หรือชิ้นงานที่มีความซับซ้อนกว่านั้นจากโจทย์งานจริงๆ ที่ใช้ออกอากาศ พบกับปัญหาจริงๆ ที่ต้องแก้ไขในรูปแบบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟุตเทจที่มีความหลากหลาย ภาพที่มีความแตกต่าง องค์ประกอบของเสียงที่มีข้อจำกัด ภายใต้รูปแบบการสอนที่มีความเป็นกันเองเหมือนเป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน และบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติของทุกคนที่ BEAR ยิ่งเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกันมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจมากขึ้นเท่านั้น