WEBSITE DESIGN

PLEASE CONTACT FOR MORE INFORMATION

สอนโดย : ศรัณย์ ภิญญรัตน์

ทุกวันนี้เว็บไซต์อาจเป็นมากกว่าเว็บไซต์ มันคือ Portfolio สำหรับฟรีแลนซ์ดีไซเนอร์หรือสถาปนิก คือเวทีที่แสดงกลยุทธ์ใหม่ๆ ของนักสื่อสารการตลาด หรือคือหนังสือสำหรับนักเขียนนิยายสมัครเล่น เว็บไซต์เป็นหน้าร้านที่เปิดขายของตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับอาชีพที่สองหรือสามของใครก็ได้ที่อยากลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆ หรือแทนที่จะแนบไฟล์ Resume ที่มีจำนวนหลายหน้าตอนสมัครงาน เว็บไซต์สามารถย่อทั้งหมดของนักศึกษาให้เป็น hyperlink บรรทัดเดียว สะดวกทั้งผู้ส่งและบริษัทที่จะคลิ๊กอ่าน ...แต่หลายคนกลับกลัวเว็บไซต์! คอร์ส Website Design ของ BEAR ถูกออกแบบให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเน้นกระบวนการคิดและความเข้าใจ ที่ BEAR คุณสามารถมีเว็บไซต์แบบมืออาชีพได้แม้ว่าคุณจะขยาดเรื่องโปรแกรมมิ่งแค่ไหนก็ต าม